Τα προγράμματα απευθύνονται σε ηλικιωμένους, παιδιά, έφηβους και στην οικογένεια
"Αμάλθεια"
Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
Κέντρο Οικογενειακής
Καθοδήγησης
Υπηρεσίες προς Ηλικιωμένους,
Αναπήρους και Ψυχικά Πάσχοντες